Projekti

Poruka udruge „Zelene akcije Mičevec“
Sunce već milijun godina pruža život. Sunce nam je prijatelj u životu, to je svijetlo svijeta koje može godišnje pokriti 10.000 puta veću globalnu potrošnju energije od današnje koja se temelji na nafti, plinu, ugljenu ..! Zato je mudro i razborito planirati budućnost sa obnovljivim izvorima energije, a   sunce je najveće. Stari narodi su iskazivali veće poštovanje prema njemu nego mi danas.
Sunčan pozdrav,
                                  
Upravni odbor