Projekti

 Monitoring i zeleno redarstvo.

Potreba za nastavkom kontinuiranog monitoringa i zelenog redarstva u 2010. godini je veća  što su novo asfaltirani cestovni pravci paralelni sa savskim nasipom omogućili potencijalnim onečišćivačima okoliša dublji prodor u savski krajobraz sa svim već poznatim posljedicama po ljude-stanovništvo i okoliš. U tijeku je „akcija“ saniranja otvora-iskopa oko savskih nasipa koji su nastali kao posljedica nelegalne eksploatacije šljunka iz sredine 90-tih godina. Sanacija se još uvijek izvodi dovoženjem zemlje, građevinskog materijala, šute i sl. sa raznih lokacija iz grada Zagreba i okoline kamionskim prijevozom. Prema službenim informacijama iz poduzeća Hrvatske vode, sanacija se obavlja u privatnom aranžmanu nosioca prijašnjeg nelegalnog iskopa šljunka. Istovari se obavljaju i neposredno nad i uz lokalitete budućih bunara za crpljene vode bez ikakvog nadzora. Pojava je slična kao i kod iskapanja i odvoženja šljunka unazad nekoliko godina samo što se sad vožnja sa teretom  obavlja u obrnutom smjeru. Naslov je tijekom provođenja prošlogodišnjeg programa monitoringa o istom, putem više dopisa, izvješten kao i o poduzetim radnjama u okviru usporenog ili nikakvog djelovanja pravne države putem svojih institucija ( osam dopisa).

Sprečavanja potencijalnih onečišćivača da djeluju na području naselja Mičevec, Kosnica M.V., Šćitarjevo i Sasi direktno je povezana sa neefikasnošću nadležne komunalne inspekcije grada Velika Gorica kao i nadležnih ministarstava. Tijekom 2005.,  2006. i 2007. godine kroz akcije iz Programa monitoringa i zelenog redarstva utvrdili smo da ne funkcionira još jedan bitan segment kroz organiziranu državnu tvrtku koja je po registraciji zadužena od strane države da brine o svome zemljištu. Radi se o Hrvatskim vodama koje djeluju u sustavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Kako je vidljivo u izvještajima i traženjima rješenja za nagomilane probleme koji su utvrđeni putem ostvarivanja programa zelenog redarstva i zelenog monitoringa na ovom području nije se osjetila djelotvornost organiziranosti Hrvatskih voda. Zaključak proizlazi iz činjenice da u proteklih par godina Hrvatske vode iako imaju službu nadzora savskih nasipa kao i područja koje uz savski nasip pripadaju Hrvatskim vodama nisu nikada na ovom području u promatranom periodu poduzele radnje prijavljivanja počinitelja nelegalnog iskopa šljunka ili zemlje u  njihovom vlasništvu –području nadzora.  Sredinom 2005. godine Hrvatske vode započele akcije u cilju sanacije devastiranog područja pod njihovim nadzorom. Dogovorena je sanacija ali bez utvrđivanja krivice za nastalo stanje tj. devastacije okoliša. Sredinom 2006. godine tijekom provođenja programa monitoring i zeleno redarstvo pristigao je pisani odgovor Hrvatskih voda na naš dopis iz početka 2005. godine gdje smo zatražili pisanu podlogu o prijavljenim radnjama iz kojih bi bila vidljiva aktivnost nadzornika (čuvara) nasipa Hrvatskih voda glede krađe šljunka u pojasu u i izvan korita rijeke Save. U dopisu analitički je vidljivo da niti u jednom slučaju nije bilo prijavljeno otuđivanje tj. krađa humusa ili šljunka nego samo rekognoscirano odbacivanje otpada (inertnog i opasnog ) od strane nepoznatih počinitelja čak i onda kada su imali upisanu registarsku tablicu prekršitelja.

 

 

Tijekom 2007. godine započela je sanacija prostora obuhvaćenog monitoringom ZAM i to prostora od desne obale rijeke Save do obrambenih nasipa potez Domovinski most – odlagalište Prudinec. Sanacijom se dolazi do kvalitetnijeg prostora kojega treba sačuvati od onečišćenja što treba preči u nadležnost Hrvatskih voda što ulazi u projekt „Monitoring i zeleno redarstvo“ ZAM.