Projekti

 
 
 
 
Kombi vozilo opremljeno je sa mobilnom konfiguracijom koje se sastoji od kolektora za zagrijavanje vode i fotonaponskog panela te ostalom opremom kako bi kao mobilni energetski informacijski centar vršio prezentaciju tehnologije za praktičnu primjenu obnovljivih izvora energije.
 Načela rada:
rad se vrši u suradnji sa lokalnim, regionalnim i državnim institucijama
građani se na licu mjesta mogu uvjeriti o energetskoj učinkovitosti ponuđena dva oblika iskorištenja sunčeve energije
ažuriranje prikupljenih podataka o upitima građana te stvaranje datoteke za potrebe zainteresiranih strana u realizaciji projekta
- pružanje osnovnih podataka o mogućoj nabavi opreme na domaćem tržištu
podjela info letaka ili ciljanih prospekata koji pružaju dodatne informacije zainteresiranim građanima
podrška sličnim lokalnim projektima i akcijama u promociji održivog razvoja
- sudjelovanje na sajmovima energetike
 
 
MEIC –OIE (mobilni informacijski centar-obnovljivih izvora energije) djeluje na dvije razine: informativnoj i savjetodavnoj. Pruža informacije o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te daje praktične savjete služeći se instaliranom tehnologijom uz praktičnu primjenu na licu mjesta. Aktivnost se odvija putem mobilnosti tehnologije obnovljivih izvora energije.
Obnovljivi izvori energije su realna mogućnost
za razvoj energetike u RH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prema predviđanju do kraja 21. stoljeća obnovljivi izvori u ukupnoj energetskoj bilanci trebala bi imati 80% udjela, dok bi fosilna goriva i nuklearna energija trebali pokrivati svega 20% svjetskih potreba.
 
Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009) utvrđuje se poticanje ugradnje solarnih toplinskih sustava (niskotemperaturno grijanje i priprema potrošne tople vode) u što više novih građevina u unutrašnjosti Hrvatske i u obalnom području, ali i na postojeće objekte. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u posljednjih nekoliko godina provodi opsežne aktivnosti na poticanju primjene svih vrsta obnovljivih izvora energije.
 
FOTONAPONSKE TEHNOLOGIJE /FN/ /PROIZVODNJA STRUJE/
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotonaponski pretvornici direktno pretvaraju sunčevu energiju u električnu energiju, a da pritom nemaju nikakvu štetnu emisiju u okoliš i nije potrebno nikakvo dodatno gorivo. Mogu se locirati tamo gdje nije potrebna prijenosna električna energija. Potrebno je imati spremnike električne energije ali zato nije potrebna prijenosna električna mreža. Razvoj je započeo korištenjem silicijske poluvodičke tehnologije u elektroničkim primjenama. Ona će u 21 stoljeću zadovoljiti sve potrebe za električnom energijom, kako će opadati raspoložive zalihe konvencionalnih goriva.  Foto naponski moduli doživljavaju značajne promjene koje se ogledaju u boljoj kavaliteti i učinkovitost po manjoj cijeni. Do 2040 godine ona će pokrivati 20% finalne potošnje eletrične energije u svijetu. U slijedećem vremenskom razdoblju razne če FN tehnologije kao što su kristalni Si, tanki filmovi a-Si, CIGS i CdTe i nadolazeće nove tehnologije 4. Generacije biti u žestokoj konkurenciji na svjetskom tržištu. FN sustav će se integrirati u zgrade kao građevinski elementi.
 
SOLARNI KOLEKTORI /PROIZVODNJA TOPLE VODE/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplinski solarni kolektori najviše se koriste u sljedeće svrhe: pripremu tople sanitarne vode, dogrijavanje ogrjevne vode sustava grijanja, zagrijavanje bazena, klimatizaciju prostora (absorpcijsko hlađenje)
Solarni kolektori - Primaju Sunčevo zračenje i apsorbiranu toplinu pomoću solarne  crpke prenose .