Projekti

EKOLOŠKO EDUKATIVNI CENTAR "SV. BENEDIKT"
 
DOLAZAK HUMANIJEG I ODGOVORNIJEG ČOVJEKA
  
  
Poučeni iskustvom iznimno lošeg postupanja, odnosno negospodarenja otpadom i svjesni posljedica onečišćenja okoliša, župljani župe Jakuševec, u zajedništvu s Gradom Zagrebom i tvrtkom ZGOS d.o.o. ,započinju provoditi ideju o promjeni odnosa čovjeka prema čovjeku i čovjeka prema prirodi.
 
Zagrebačko odlagalište otpada nastalo je kao „monstrum“ novog vremena te je ugrozilo i samog čovjeka koji ga je stvorio. Smrad, prašina, onečišćene podzemne vode i tlo, zrak (konstantni smrad), uzrok su poremećajima u odnosima među ljudima i zajednice prema okolišu. Zato danas, svjesni užasa uništavanja okoliša, sve više razmišljamo o „ekologiji duha“.
 
Suvremene tehnologije napreduju brže od ekološke svijesti društva. Budući da je teško mijenjati društvo koje zaostaje za tehnološkim napredakom, odlučili smo se za izradu programa koji će pomoći svladavati prepreke u razmišljanjima, a posebno će pomoći osobama koje donose odluke od životnog značenja za zajednicu.
 
Program Dolazak humanijeg i odgovornijeg čovjeka sastojati se od niza manjih programa koji će pomoći u boljem razumijevanju današnjice u kulturi života.
 
VIZIJA I MISIJA
 
-         Podizanje kolektivne svijesti uz poštivanje materijalne i duhovne vrijednosti
-         Zagovaranje kulture dijaloga i humanizma
-         Socijalno poduzetništvo
-         Proaktivna ekološka edukacija
-         Razvoj osobnog i društvenog potencijala
-         Zaštita i očuvanje flore i faune
 
PROGRAMI
 
1.        Edukacijski program
2.        Socijalni program
3.        Ekološko-edukativni program
4.        Zdravstveni program
5.        Očuvanje krajobraza
6.        Kreativno izražavanje
7.       Simpoziji, javne tribine, (razvoj ekološke - etičke svijesti)
8.       Izložbe i eko-kulturne manifestacije
9.       Biblioteka s riznicom arhivske građe koja obrađuje zaštitu okoliša   
10.    Poslovna izvrsnost po principima Sv. Benedikta
11.    Kultura života
12.    Ekološko-tehnički spomen muzej
 
 
1. Edukacijski program
 
Edukacijski program obuhvatit će radionice u smislu informatičkog opismenjavanja građana koji će se provoditi u nekoliko besplatnih tečajeva:
-         osnove informatike;
-         tečaj interneta s besplatnim pristupom (Internet-klub);
-         tečajevi stranih jezika (građani volonteri podučajavaju građane);
-         škola fotografiranja;
-         kreativno pisanje (izdavanje glasnika);
-         škola navigacije i orijentacije.
 
Organizatori: Župni ured Jakuševec s Pastoralnim vijećem, Zajednica tehničke kulture Grada Zagreba i druge stručne institucije.
 
 
2. Socijalni program
 
Program obuhvaća pomoć nemoćnim i osobama u potrebi. Posljedica ovog programa je solidarnost u društvu i ugoda življenja u  organiziranoj zajednici.
 
Organizator: Caritas Sv. Marko ev. iz Jakuševca
 
3. Ekološko-edukativni program
 
Cilj je da sadržajnom osnovom kvalitetno i optimalno educiramo polaznike u cilju zaštite i očuvanja okoliša, opće ekologije te proizvodnje zdrave hrane. Kao primjer navodimo mogućnost ekološke proizvodnje zdrave hrane u plastenicima, zatim, organiziranje seminara: o kompostiranju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom. U sklopu edukacije organizirat će se radionice s praktičnim primjerima. Polaznici će se na predavanjima upoznavati sa eko-sustavima i utjecajem čovjeka na eko-sustav. Organizirat će se i niz seminara o održivoj potrošnji.
 
 
Programske teme:
-         etika prema okolišu,
-         zaštita okoliša i održivi razvoj,
-         opća ekologija,
-         nove tehnologije u zaštiti i očuvanju okoliša,
-         ekologija duha.
 
Ciljevi programa:
-         osvješćivanje i motiviranje za pozitivno djelovanje,
-         kreiranje interesa za veće usvajanje znanja,
-         osiguravanje alata za samorazvoj i iskorištavanje osobnog potencijala,
-         uključivanje u sustav cjeloživotnog učenja,
-         podizanje osobne odgovornosti u zajednici.
 
Organizatori: ZGOS d.o.o., Župni ured Jakuševec, Zelena akcija Mičevec
 
4. Zdravstveni program
 
Okrugli stol o sprečavanju ovisnosti (alkohol, droga, pušenje, zdravstvena ekologija....)
 
Organizator: Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, Caritas Sv. Marko ev..
 
5. Očuvanje krajobraza
 
Očuvanje starih rukavaca i potoka rijeke Save, gradnja sustava navodnjavanja, botaniziranje odlagališta otpada Jakuševec i njegovo pretvaranje u park-zonu (botanički vrt s autohtonim biljem i životinjama), formiranje zemljišta iznad GOK kanala u perivoj (zeleni put). Ti projekti vraćaju prirodne vrijednosti i ljepotu krajolika te humaniziraju prostor.
 
Organizatori: Grad Zagreb, ZGOS d.o.o., ZOV d.o.o. Zagrebačka županija, Grad Velika Gorica, Vijeće mjesnog odbora Mičevec.
 
6. Kreativno izražavanje
 
Kreativne ekološke edukativne radionice pomažu u isticanju pojedinih vrlina svake osobe, a na taj se način postiže osobno zadovoljstvo radom u zajednici. Program je osmišljen posebno za svaku generaciju.
Kao primjer navodimo slikanje na staklu, tkanini, keramici, itd..
 
Organizatori: ZOV d.o.o. i Vijeće mjesnog odbora Mičevec
 
7. Simpoziji, javne tribine
 
Tendencija je da se u prostoru Ekološko-edukativnog centra Sv. Benedikt  iz Zagreba izmijeste pojedina događanja. Prostor centra je veličine 600 m2 i može primiti 250 osoba.
S obzirom na to da je tvrtka ZGOS d.o.o.  ravnopravni korisnik prostora, a  vlasnik tvrtke je Grad Zagreb, omogućeno je da i sva druga javna poduzeća Grada u Centru organiziraju simpozije, rasprave, seminare, predavanja ekološkog karaktera.
 
Organizatori: ZGOS d.o.o. i druga javna poduzeća Grada Zagreba članovi  holdinga, javna poduzeća koja posluju na području Republike Hrvatske, Zagrebačka županija, Grad Velika Gorica i druge privatne trtke koje vide svoj interes u eko-projektima.
 
8. Izložbe i eko-manifestacije
 
U prošlim je desetljećima zabilježen niz događaja koji su obilježili povijest na području grada Zagreba. U tom su se vremenu događale dobre, ali i loše stvari. Zato je potrebno formirati arhivsku građu (razna dokumentacija i fotografije) kao spomen na prošla vremena. Tvrtka ZGOS posjeduje fotografije (većih dimenzija) koje svjedoče o lošem i dobrom odnosu čovjeka prema čovjeku i čovjeka prema okolišu. Organiziranjem izložbi šaljemo poruku i upozorenje budućim generacijama. Centar u tu svrhu nudi mogućnost izložbenog i arhivskog prostora.
 
Organizatori: ZGOS d.o.o. i Župni ured Jakuševec.
 
9. Biblioteka s riznicom arhivske građe koja obrađuje kulturu života sa svrhom zaštite okoliša
 
Biblioteka koja će u svome fondusu sadržavati znanstvenu literaturu omogućavanje svakome da dublje prouči važnost ekologije, a posebno da se usmjeri na ekologiju duha kao centar promišljanja i etike.
 
10. Poslovna i obiteljska izvrsnost prema principima Sv. Benedikta
 
Što je bitno primijeniti na poslu, u životu, obitelji u cilju boljega profesionalnog života?
 
Profesionalni poduzetnik može biti uspješniji ako primjenjuje pravila Sv. Benedikta u svakodnevnom poslovnom komuniciranju i izgradnji odnosa. Odnosi na radnom mjestu, uspjeh, savladavanje neuspjeha bitni su za život poduzeća, pojedinca, zajednice, obitelji.... Fokusirajući se na najosjetljivije probleme poslovnog upravljanja uočavamo loše navike i u takvim okolnostima donosimo loše odluke.
Kako da preispitamo sami sebe i vrijednosti koje slijedimo, ali i sposobnosti zaposlenika ?
 
Da skrenemo pažnju na navedeno, predlažemo da preko simpozija (kao primjer navodim moguće radne nazive „Poslovni menagement“, „Vodstvo na radnom mjestu“, „Odnosi među zaposlenicima“ „Odnosi prema okolišu i javnosti“, „Odnos prema klijentu“, „Društveno odgovorno poslovanje“, itd...) Upozoravamo na navedene pogreške te da u dogovoru sa stručnim ustanovama, organiziramo interaktivne radionice na kojima ćemo samoprocjenjivanjem, grupnim vježbama i razgovorima u ugodnom ambijentu osigurati pomak u promišljanju osoba koje vode poslovne subjekte.
 
Interaktivne radionice bile bi usmjerene na zajednički život i naporan rad uz primjenu visoko moralnih principa prema krščanskim načelima i ciljevima. Disciplinu, moral, pravila kršćanskoga zajedničkog života, duhovnost, stalnu primjenjivost navedenih vrijednosti objedinili bi u knjižici „Praktični vodič kroz poslovni i privatni život“.
 
Vodič će objašnjavati značenje:
-         poslušnosti (slušanje tržišta, kupaca, dobavljača, proizvođača...);
-         stabilnosti (izgradnja stabilnih misli bez nepotrebnih rizika);
-         poštovanja (cijeniti sugovornika);
-         praštanja;
-         stava prema materijalnim dobrima;
-         postupanja prema bogatstvu i vlasništvu;
-         kontinuiranog rada;
-         svjetovnosti u svakodnevici i jednostavnoj pažnji;
-         obraćenja (promjena života).
 
Napominjem da stabilnost gradi samopuzdanje, disciplinira duhovni život, primjenjuje etičke principe, te, u konačnici, poboljšava kvalitetu poslovnog života, tj. kvaliteta život postaje jednako bitna kao i profit poduzeća.
 
Temelj su razgovori i život s drugima za djelotvorno i odgovorno zajedništvo za opće dobro. U takvim okolnostima pojedinac doživljava osobni razvoj jer razvija tijelo, duh i um posljedica čega je rad s više smisla i energije.
 
Organizatori: škole poslovnih znanja.
 
11. Kultura života
Papa Ivan Pavao II. govori o "kulturi života" 1996. u enciklici naslovljenoj Evangelium Vitae. Sveti je otac u tom dokumentu govorio o "dramatičnoj borbi između kulture života i kulture smrti" te pozvao vjernike diljem svijeta da se zauzmu za dignitet čovjeka.
"Najuža definicija kulture života podrazumijeva brigu za nerođeno dijete. Šira definicija može uključivati druga pitanja koja pridonose zdravom društvu – tj. tradicionalnom shvaćanju braka. Također podrazumijeva teška pitanja bioetike. Dakle, kultura života u široj definiciji znači pomaganje ljudima da žive svoje živote dostojanstveno".
Organizatori: Pastoralno vijeće župe Jakuševec
12. Ekološko-tehnički spomen-muzej
 
Okupit će i stručno obraditi raspoloživu foto i tehničku dokumentaciju, organizirat će stalni i pričuvni postav, tjedne posjete učenika svih osnovnih škola i vrtića, otvorit će izložbeni prostor vezan uz umjetnost iz otpada, izdavat će eko-publikaciju, uključit će se u suradnju s drugim muzejima i Turističkom zajednicom grada Zagreba, Zagrebačkom županijom, Gradom Velika Gorica, Prikazivat će praktične primjere recikliranja i kompostiranja te štediti energiju i vodu.