O nama

 
Zelena akcija Mičevec (u daljnjem tekstu ZAM) osnovana je 2000. godine, kao neprofitna udruga, koja ne obavlja poslove iz djelokruga državne vlasti, ali je njena djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Temeljna joj je zadaća zaštita okoliša na području Zagreba i Zagrebačke županije.
Udruga je nastala u vrijeme strahove devastacije okoliša na desnoj obali rijeke Save kod Zagreba, koje su dovele građane do granica izdržljivosti, pa su odlučili da više ne žele to pasivno promatrati. Najveće negativnosti koje se dešavaju krajem dvadesetog i početkom dvadesetprvog stoljeća:
·         odlagalište otpada Grada Zagreba, Jakuševec  - iako na prilivnom području vodocrpilišta Kosnica-Črnkovec ovdje već 37 godina Zagreb odlaže otpad u bivše rukavce Save u neposrednoj blizini Mičevca; ZAM se borio protiv proširenja odlagališta te za njegovu sanaciju
·         ilegalni iskop i odvoz mineralne sirovine (šljunka i zemlje), također s vodozaštitnog područja – ZAM je uspostavio dobru suradnju s Rudarskomm inspekcijom Državnog inspektorata te je zaustavljen odvoz šljunka, a počinitelji su krivično gonjeni za 11,000.000 kuna štete nanesene državnom dobru
·         velik broj divljih odlagališta otpada, posebno uz savski nasip gdje mnogi koji ne žele platiti odlaganje otpada na legalnoj deponiji izbacuju ilegalno otpad, ZAM je uspostavio Zeleno rearstvo te je veliki broj prijava upućen nadležnoj inspekciji
·         produbljivanje korita rijeke Save poseban je problem jer se snižava nivo podzemnih voda, te se mijenjaju ekosustavi
·         degradacija krajolika jer se zatrpavaju i nestaju presušeni stari rukavci rijeke Save
·         problem su također velike infrastrukture koje kontinuirano emitiraju onečišćenja zraka, tla i voda te buku (obilazni autoput Grada Zagreba, Ranžirni kolodvor i Zračna luka).
Udruženi građani žele aktivno utjecati na sprečavanje svih navedenih devastacija i ostvariti unapređenje kvalitete okoliša primjenom pozitivnih propisa na poslovanje svih onečišćivača.