O nama

 
  • Potaknuti lokalnu samoupravu da vodi više brige o okolišu i zbrinjavanju otpada
  • Poticati ekološku svijest građana i kulturne navike
  • Uspostaviti bolju komunikaciju građan i lokalne vlasti
  • Informirati javnost o mogućnostima razvoja naselja, zaštite okoliša i zdravlja
  • Edukacija građana, posebno djece i mladeži
  • Monitoring okoliša u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
  • Obnovljivi izvori energije