O nama

 
 • Uspostavljen je Zeleni telefon sa «telefonskom tajnicom» na koji građani javljaju svoja zapažanja, daju prijedloge i primjedbe.
 • Provodio se monitoring okoliša kroz Zeleno redarstvo (sada nedostaju sredstva za njegov rad)..
 • Provodile su se akcije uređivanja okoliša, sanacije onečišćenja, posebno od nekoliko najvećih divljih deponija.
 • Udruga se aktivirala na ostvarivanju prava građana na naknade od onečišćivača zbog degradacije okoliša.
 • Provodila se suradnja s udrugama za zaštitu okoliša te s ekološki orijentiranim strankama, pojedincima, institucijama i tvrtkama.
 • Udruga je sudjelovala u zajedničkim kampanjama s ostalim ekološkim udrugama.
 • Uređena je i održava se web stranica ZAM-a, kao najprihvatljiviji medij za komunikaciju se «zelenim» udrugama u Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske.
 • Njegovala se komunikacija s medijima radi širenja informacija i mobilizacije javnosti na pitanjima kojima se bavi udruga.
 • Organizirane su tribine građana, naročito protiv pravnih i fizičkih osoba koje devastiraju okoliš.
 • Promovirao se cilj «Život bez odlagališta» kroz zagovaranje projekta integralne gradske prerade otpada i ostalih prihvatljivih tehnologija obrade otpada (održano nekoliko sastanaka s nadležnim institucijama).
Ø Kako bi se rad 138 članova udruge bio učinkovitiji oni su organizirani u devet radnih grupa: voditeljska, medijska, tehnička, dizajnerska, foto.video, pravna, edukativna, za rad s novim članovima i Zeleno redarstvo.
 
ZAKLJUČAK
Svako odgovorno promišljanje budućnosti dovodi do spoznaje da jedino temeljita promjena ponašanja čovjeka prema okolišu daje nade u opstanak ljudskog društva i planet Zemlje.
U tom kontekstu je najvažnija edukacija građana u smislu održivog razvoja, radi uspostavljanja:
 • Odgovornosti za stanje okoliša od lokalnih do globalnih razina
 • Pružanja potpunih, točnih i pravodobnih informacija
 • Istraživanja i realizacije najučinkovitijih pristupa obradi otpada
 • Promicanja partnerstva svih aktera o očuvanju okoliša (poslovni sektor – uprava - građani)
 • Podizanje razine znanje i vještina svakog pojedinca.
Danas, zbog pomanjkanja znanja za ostvarivanje održivog razvoja, redovito se javljaju problemi i konflikti različitih interesnih skupina. Demokratski dijalog (kvalitetna komunikacija) osnovni su preduvjet za rješavanje problema okoliša. Educirana javnost znat će tražiti od države promicanje strategije održivog razvoja, kao jedine prihvatljive razvojne strategije, kako kroz finacijske instrumente (porezna i kreditna politika i sl.) tako i uspostavom odgovornosti svih aktera, kao i sudjelovanjem javnosti u donošenju razvojnih odluka.
Primjerice, danas prevladava mišljenje «otpad je smeće», iako postoje saznanja da su tehnologije za obradu otpada dostigle stupanj razvoja koji omogućuje uzrečicu «otpad je zlato». Naime, postoje ideje da se otpad spaljuje uz enromne troškove i ugrožavanje okoliša, iako je otpad vrijedan sirovinski i energetski materijal.