O nama

OPĆI PODACI
Naziv udruge: ZELENA AKCIJA MIČEVEC
Skraćeni naziv udruge: ZAM
Adresa: Mičevec, Jankovićeva 14, 10410 Velika Gorica
Uduga je registrirana u skladu sa Zakonom o udrugama:
klasa UP/I-230-02/00-01/0102, ur.broj: 514-08-02-00-2 dana 9.3.2000.
Registarski broj upisa: 00001658
Matični broj poslovnog subjekta: 1486730
OIB: 84676206490
Žiro račun: 2360000-1101379117
GSM: 098 274 524
E-mail: info@zam.hr
Internet stranice: www.zam.hr
Predsjednik: Vladimir Štarkelj
Tajnik: Zvonimir Supek
Kontakt: Vladimir Štarkelj
Broj članova udruge: 138
Uredska oprema: računalo, digitalna kamera, automobil Lada Niva, riječni čamac sa prikolicom, kanu 
Uredski prostor: iznajmljeni prostor
Geografsko područje djelovanja: Zagreb i Zagrebačka županija
Aktivnost udruge: edukacija građana te podizanje ekološke svijesti, sprečavanje devastacije okoliša, monitoring okoliša u svrhu njegove zaštite (Zeleni redari), sanacija onečišćenog okoliša u skladu s mogućnostima udruge, organizacija tribina i seminara, izdavanje brošura i plakata o zaštiti okoliša, uređenje jevnih zelenih površina u naselju Mičevec, analize kvalitete vode, tla i zraka, izrada eko parola, promocija obnovljivih izvora energije.
Financiranje: donacijama i prikupljenim članarinama.